Elektronska prijavnica

Kontakt starša ali skrbnika

Izjava velja od podpisa te privolitve ter velja toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali nadalje obdelovali oziroma do preklica.

To izjavo lahko starš / skrbnik brez navedbe razloga kadarkoli prekliče s pisno zahtevo poslano na naslov Vrtec Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale ali po elektronski pošti na e-naslov tajnistvo@vrtec-ursa.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na http://www.vrtec-ursa.si/sl/content/uprava/politika-varstva-osebnih-podatkov.htm. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@datainfo.si.